Posluženje/Ketering

Posluženje/Ketering

Porodica nas može angažovati i za servis posluženja na samom grobnom mestu, kao i za bilo koji drugi vid asistencije tokom samog čina sahrane ili kremacije. Ukoliko želite da nakon završenog ispraćaja poslužite porodicu i prijatelje, to možete...

READ MORE