Neol San © | All Rights Reserved

Čitulje

Zahvaljujući višedecenijskoj korektnoj saradnji, imamo potpisane ugovore o saradnji sa dnevnim novinama “Politika”, “Večernje Novosti” i “Danas”, tako da imamo mogućnost da direktno iz naše kancelarije šaljemo čitulje, obaveštenja za sahrane i pomene.
U našim prostorijama možete predati čitulje, pomene i sećanja za dnevne novine. Naše osoblje može vam pomoći i oko sastavljanja teksta kojim ćete se oprostiti od voljene osobe, kao i da izaberete pravi format.
Izrađujemo i štampamo umrlice (posmrtne plakate/parte).