Neol San © | All Rights Reserved

Posmrtni fond

U saradnji sa Osiguravajućim društvom Grawe osiguranje, možemo Vam preporučiti sistem osiguranja – program Grawe Horizont, koji je namenjen osobama koje imaju odgovornost prema sebi i svojim bližnjima, koji misle na finansijsku sigurnost svojih najmilijih u danima koji dolaze i koji su nekada pomislili da ostave bar neki minimum sredstava sa strane kako bi olakšali stresne trenutke i pomogli porodici.
Mešovito osiguranje za slučaj smrti i doživljenja s mogućnošću plaćanja pogrebnih troškova po tarifi Grawe Horizont.
Za slučaj smrti porodici korisnika osiguranja se isplaćuje ugovorena osigurana suma i do tada ostvarena dobit. Naši saradnici iz Grawe osiguranja uvek su raspoloženi za dodatne informacije.