Neol San © | All Rights Reserved

Sahrane

Sahrane u Beogradu se obavljaju svakog dana, osim nedelje i prvog dana državnog praznika. Zakazivanje datuma i termina sahrane vrši se na osnovu Izvoda iz matične knjige umrlih koji pribavlja naše pogrebno preduzeće. Ukoliko porodica preminulog ne poseduje grobno mesto, dodeljuje se, prema teritoriji stanovanja, na korišćenje grobno mesto na sledećim beogradskim grobljima: Lešće, Zbeg, Orlovača, Nova Bežanija. Ukoliko porodica preminulog poseduje zakupljeno grobno mesto, pri zakazivanju sahrane nosilac prava korišćenja ili njegov najbliži srodnik daje našem agentu ovlašćenje, podnosi izjavu i potrebnu dokumentaciju o rodbinskim vezama ranije sahranjenih preminulih lica.

Ispraćaji za kremacije obavljaju se na Novom groblju, groblju Lešće, Orlovača i Zemun svakog dana, osim nedelje i prvog dana državnog praznika. Zahtev za kremiranje posmrtnih ostataka podnosi najbliži srodnik preminulog ili ovlašćeno lice, prilikom zakazivanja termina za ispraćaj. U specifičnim slučajevima zahtev za kremaciju mora biti overen i kod Javnog beleženika/Notara.

Smeštaj urne vrši se naknadno, minimum 7 dana od obavljenog ispraćaja za kremaciju. Urna se može položiti u postojeće grobno mesto, može se zakupiti rozarijum (4 mesta) ili kolumbarijum (2 mesta), a može se izvršiti i prosipanje pepela u Vrt sećanja na Novom groblju u Beogradu.