Neol San © | All Rights Reserved

Verski obred

U dogovoru sa porodicom, kao i nadležnim parohijskim Sveštenikom, možemo obezbediti tradicionalni verski obred, kao i pripremiti kompletan prateći sadržaj za opelo (sveće sa maramicama, žito, vino, ulje, pogača, med…)
Prilikom dogovora oko verskog čina, preporučujemo i lični kontakt porodice sa parohijskim Sveštenikom, kako bi se precizno dogovorili svi detalji samog ispraćaja.